2020

 2020 EDITION:

Design: Mutante Creativo

Illustration: Lidia Cao


////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////


MURAIS 2020 / MURALES 2020 / WALLS 2020


Galego:

Mural de MANOLO MESA /// DesOrdes Creativas 2020

"Unha xerra de auga limpa e pura pra regar as terras que a arrodean.... "


Saber máis sobre Manolo Mesa:


Fotos por A.L.CREGO
Comisariado por
Situación: Rúa Paraíso nro 3, Ordes.


////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////


Castellano:


Mural de
MANOLO MESA
//
DesOrdes Creativas
2020

"Una jarra de agua limpia y pura para regar las tierras que la circundan..."

Situación: calle Paraíso nro 3, Ordes.


Saber más sobre Manolo Mesa:

---------------------------------------------------------Galego:


“SOMOS SEMENTE”

Mural de RESKATE no DesOrdes Creativas 2020.

Galiza, ainda que semelle estrano, foi terra de oliveiras. Coñécese que por mor da Revolta Irmandinha (revolta social no século XV na contra dos abusos por parte da nobreza galega) os Reis Católicos interviron pra debilitar a economía e a autoxestión. Durante o seu reinado arrincáronse oliveiras e ás que ficaron, aplicáronselles uns impostos que fixeron insostible o seu cultivo.
Un feito histórico máis da coñecida como “doma e castración de Galiza” que levaron a cabo naqueles anos e que fixeron mella na deriva político, social e cultural dos seguintes séculos en Galiza como nazón sen estado. Unha represión que afectou a todos os ámbitos e que pode evidenciar certas tendencias socio culturais, políticas e económicas da Galiza actual.
Hoxe en día estase promovendo o cultivo de oliveiras en varios puntos da comunidade e semella que un dos produtores de Ordes podería presentar o seu aceite no 2021.
Quizais lembrar o comezo dun declive, poida axudar a albiscar un futuro mellor, máis autónomo, digno e orgulloso.


////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Castellano:

“SOMOS SEMILLA”

Mural de RESKATE en el DesOrdes Creativas 2020.
Galicia, aunque parezca extraño, fué tierra de olivos. Se conoce que a causa de la Revuelta Irmandiña (revuelta social en el siglo XV contra los abusos por parte de la nobleza gallega) los Reyes Católicos intervinieron para debilitar su economía y autogestión. Durante su reinado se arrancaron olivos y a los que quedaron les aplicaron unos impuestos que hicieron insostenible su cultivo.
Un hecho histórico más de la conocida como “doma y castración de Galicia” que llevaron a cabo en aquellos años y que hicieron mella en la deriva político, social y cultural de los siglos venideros en galicia como nación sin estado. Una represión que afectó en todos los ámbitos y que puede evidenciar ciertas tendencias socio culturales, políticas y económicas de la Galicia actual.
Hoy en día se está promoviendo el cultivo de olivos en varios puntos de Galicia y parece ser que uno de los productores de Ordes podría presentar su aceite de oliva en 2021.
Quizás recordar el principio de un declive, pueda ayudar a vislumbrar un futuro mejor, más autónomo, digno y orgulloso.

Saber más sobre Reskate:

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Fotos por A.L.CREGO
Comisariado por

------------------------------------------------------------


                 


////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////Galego:

Mural de MAZ no DesOrdes Creativas 2020.

En palabras do artista:
“Cortinas de fume e indixestións medioambientais nun escenario onde a industria sálvanos da industria promocionando os puntos febles coma éxitos futuribles”
Un mural moi necesario nunha comarca máis que foi, é, e pretenden que siga sendo un TERRITORIO DE SACRIFICIO. Onde as industrias contaminantes (minería, eléctrointensivas, incineradoras…) campan ás súas anchas co beneplácito das elites e os poderes fácticos mentres a veciñanza clama ao ceo por enésima vez que nos deixen vivir sans e en paz, sen deteriorar a calidade de vida da comarca e a saúde dos seus habitantes.
AIRE, AUGA E TERRA LIMPAS!!
Máis info en @salvemosacomarcadeordes

Saber máis sobre MAZ://///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////


Castellano:

Mural de MAZ en el DesOrdes Creativas 2020.

En palabras del artista:
“Cortinas de humo e indigestiones medioambientales en un escenario donde la industria nos salva de la industria promocionando los puntos débiles como éxitos futuribles”
Un mural muy necesario en una comarca más que fué, es y pretenden que siga siendo un TERRITORIO DE SACRIFICIO. Donde las industrias contaminantes (minería, electrointensivas, incineración…) campan a sus anchas con el beneplácito de las élites y los poderes fácticos mientas los vecinos claman al cielo por enésima vez que nos dejen vivir sanos y en paz, sin deteriorar la calidad de vida de la comarca y la salud de sus habitantes.
AIRE, AUGA E TERRA LIMPAS!!
Máis info en SALVEMOS ORDES


----------

Fotos por A.L.CREGO
Comisariado por

------------------------------------------------------------

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////


Galego:


"A HORA GRIS"

Mural de CINTA VIDAL no DesOrdes Creativas 2020.

En palabras da artista:

“Dende o intre que vin o muro, decidín que as fiestras ían mandar e de aí foi saíndo todo. Gústame xogar coa arquitectura pra falar de cómo somos e cómo nos relacionamos. Son tempos estranos e distópicos, onde nos aillamos nas nosas casas protexéndonos dun mundo exterior cada vez máis tolo. Busco ese inttre de penumbra onde non é nin día nin noite e no que cada cal habita o seu fogar ao seu xeito”
Un motivo simbólico que convida á contemplación e á reflexión nestes intres de incertidume, onde a introspección é case obrigada. A pesares da multitude de estímulos disuasorios nun mundo de redes e luces de cores…

Saber máis sobre CINTA VIDAL:


————————
Castellano:


"LA HORA GRIS"

Mural de CINTA VIDAL para DesOrdes Creativas 2020.
En palabras de la artista:
“Desde el momento que vi el muro, decidí que las ventanas mandaban, de ahí fue saliendo todo. Me gusta jugar con la arquitectura para hablar de cómo somos y cómo nos relacionamos. Son tiempos extraños y distópicos, donde nos aislamos en nuestras casas protegiéndonos de un mundo exterior cada vez más enloquecido. Busco recrear ese momento de penumbra donde no es de día ni de noche y en el que cada cual habita su hogar a su manera.”
Un motivo simbólico que invita a la contemplación y a la reflexión en estos momentos de incertidumbre, donde la introspección es casi obligada. A pesar de la multitud de estímulos disuasorios en un mundo de redes y luces de colores…

------------------------------------------------------------

Fotos por A.L.CREGO
Comisariado por

------------------------------------------------------------
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

"AIRE, AUGA E TERRA LIMPAS"

Mural de MØU para o DesOrdes Creativas 2020

MØU
fálanos dunha volta ás raices, dun necesario reinicio. Na imaxen móstranos a un neno que nos guía, coma protector dun futuro con máis conexión e equilibrio co noso medio. Un mural necesario dada a situación medioambiental na que está a vivir a Comarca; nunha loita constante contra empresas e poderes que só ven o Medio como unha vía pra sacar o máximo beneficio e rendemento económico.
O mural está adicado á plataforma:
Salvemos a Comarca de Ordes
a cal ten como lema "Aire, Auga e Terra Limpas"

Saber máis sobre MØU:////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Castellano:

"AIRE, AGUA Y TIERRA LIMPIAS"

Mural de MØU para el DesOrdes Creativas 2020

MØU nos habla de una vuelta a las raices, de un necesario reinicio. En la imagen nos muestra a un niño que nos guía, como protector de un futuro con más conexión y equilibrio con nuestro medio. Un mural necesario dada la situación medioambiental en la que está viviendo la Comarca; en una lucha constante contra empresas y poderes que solo ven al Medio como una vía para sacar el máximo beneficio y rendimiento económico.
El mural está dedicado a la Plataforma: Salvemos a Comarca de Ordes la cual tiene como lema "Aire, Auga e Terra Limpas"

---------------------------------------------------------

Fotos por A.L.CREGO
Comisariado por

------------------------------------------------------------
No hay comentarios:

Publicar un comentario