O FESTIVAL / ABOUT US


VINDEIRA EDICIÓN 2023 / PRÓXIMA EDICIÓN 2023 / NEXT EDITION 2023:

Do 4 ao 13 de agosto de 2023 Del 4 al 13 de Agosto de 2023 / From the 4th to the 13th of August, 2023.
Poster design by Sokram (Mutante Creativo)

SOBRE O FESTIVAL / SOBRE EL FESTIVAL / ABOUT THE FESTIVAL:

V. Galego:
DesOrdes Creativas é un festival internacional de arte na rúa que se celebra cada ano en Ordes ( A Coruña - Galiza - Spain) e que reúne en cada edición a unha coidada selección de artistas do millor do panorama galego, estatal e internacional. 
O Festival actúa como unha eficaz ferramenta de rexeneración urbana, pensamento crítico e diálogo social, que convirte vellos espazos en desuso ou abandoados en novos lugares cheos de vida e cor pra o desfrute colectivo,  e onde se xeran novas relacións de comunicación non publicitaria.  Un grande museo público e gratuíto a ceo aberto.

-----------------------------------------------------

V. Castellano:
DesOrdes Creativas es un festival internacional de arte en la calle que se celebra cada año en Ordes ( A Coruña - Galiza) y que reúne en cada edición a una cuidada selección de artistas de lo mejor del panorama gallego, estatal e internacional.
El Festival actúa como una eficaz herramienta de regeneración urbana, pensamiento crítico y diálogo social, que convierte viejos espacios en desuso o abandonados en nuevos lugares llenos de vida y color para el disfrute colectivo, generando cada año nuevas relaciones de comunicación no publicitaria.  Un gran museo público y gratuíto a cielo abierto.

-----------------------------------------------------


V. English:
DesOrdes Creativas is an international urban art festival celebrated annually in Ordes (A Coruña - Gz - Spain). Each year the festival brings in Ordes to a selection of the best street artists of the Gallician scene, spanish and international.
The festival acts as a tool for urban regeneration and social dialogue. It contributes to urban regeneration by turning old buildings into new and colourful spaces for everybody’s enjoyment. A big and public open-air museum!

Video 2022:


Video by Pixi Cas 


Video 2021:


Video by Pixi Cas 


Video 2020:

 
Video by A.L. CREGO http://alcrego.tumblr.com )


Video 2019:


    Video by A.L. CREGO http://alcrego.tumblr.com )

Video 2018:Video by A.L. CREGO http://alcrego.tumblr.com )


Video 2017:

Video by Pixi Cas 


Video 2016:
Video by A.L. CREGO http://alcrego.tumblr.com )


Video 2015:Video by A.L. CREGO http://alcrego.tumblr.com )