martes, 31 de agosto de 2021

SOKRAMV. Galego: 

“Concrete Gólem” / Mural por Sokram


Coma un poderoso coloso emerxeu o gólem do capitalismo nas nosas vidas, e con él, a especulación urbanística e o feísmo, fenómenos que derrotaron sen piedade á arquitectura autóctona e de paso á lóxica do ben común, eso si, enarbolando a bandeira do progreso a base de ladrillo, amianto ou cemento. 


A inercia dese pétreo xigante, inamobible, sen ialma nin vontade (só ao servizo do amo), destruíu con demasiado ao seu paso, arrasando coa beleza inherente de aldeas, vilas e cidades, mudando o vello polo novo sen nin sequera preguntarse por un intre se era necesario ou a millor opción.


Ademáis, coma unha sorte de autoodio ou de falta de autoestima galaica (pregúntome de onde ven…?), sumado ao cocktail de desregularización, caciquismo, pobreza, represión cultural, emigración, ignorancia e tamén hai que dicilo, mal gusto, as poboacións da Galiza están sumidas nun caos urbano e feístico, pragado de auténticas cafradas e orixinais aberracións arquitectónicas, moi dificiles de arranxar… A non ser que veña unha Hortensia 2.0 ou unha guerra que arrase con boa parte do desastre.


Este mural pretende ser unha ilustración desta loita entre a cultura e a barbarie, e tamén, unha homenaxe ao noso oficio e ao propio festival. 14 anos xa, que se din pronto.


Non sei se o conseguín pero esa foi a miña intención, e de paso, facelo dun xeito que tivese en conta o entorno no que está a parede, enfronte dun colexo de primaria, ao que fun de pequeno, e que a rapazada que alí se tenta educar puidera recibir con agrado a linguaxe usada e empatizar co mural facilmente.  


Se lles gusta a eles,  doume cun canto nos dentes… (Eles son os que controlan disto…) Sokram

Mutante Creativo


+info:

https://www.instagram.com/sokram_desordes/

linktr.ee/Sokram_mutante
-----------------------------------------------------------------------------------------V. Castellano: 


“Concrete Gólem” / Mural por Sokram


Como un poderoso coloso emergió el gólem del capitalismo en nuestras vidas, y con él, la especulación urbanística y el feísmo, fenómenos que derrotaron sin piedad a la arquitectura autóctona y de paso a la lógica del bien común, eso si, enarbolando la bandera del progreso a base de ladrillo, amianto o cemento. 


La inercia de ese pétreo gigante, inamobible, sin alma ni voluntad (solo al servicio del amo), destruyó con demasiado a su paso, arrasando con la belleza inherente de aldeas, pueblos y ciudades, cambiando lo viejo por lo nuevo sin ni sequiera preguntarse por un momento si era necesario o la mejor opción.


Además, coma una suerte de autoodio o de falta de autoestima galaica ( me preguntoe de donde vendrá…?), sumado al cocktail de desregularización, caciquismo, pobreza, represión cultural, emigración, ignorancia y también hay que decirlo, mal gusto, las poblaciones de Galicia están sumidas en un caos urbano y feístico, plagado de auténticas cafradas y originales aberraciones arquitectónicas, muy  dificiles de arreglar… A no ser que venga una Hortensia 2.0 ou una guerra que arrase con buena parte del  desastre.


Este mural pretende ser una ilustración de esta lucha entre cultura y barbarie, y también, un homenaje a nuestro oficio y al propio festival. 14 anos ya, que se dicen pronto.


Non se si lo he conseguido pero esa fué mi intención, y de paso, hacerlo de una manera que tuviese en cuenta el entorno en el que está la pared, enfrente de un colegio de primaria, al que fuí de pequeño, y que la chavalada que allí se intenta educar pudiese recibir con agrado el lenguaje usado y empatizar con el mural facilmente.  


Si les gusta a ellos,  me doy con un canto en los dientes… (Ellos son los que controlan de esto…) Sokram

Mutante Creativo+info:

https://www.instagram.com/sokram_desordes/

linktr.ee/Sokram_mutante 


-----------------------------------------------------------------------------------------

Curado por Mutante Creativo
------------------
Organizado por Concello de Ordes
------------------
Patrocinan:
No hay comentarios:

Publicar un comentario