miércoles, 20 de octubre de 2010

EXPOSICIÓN DE LIQEN EN OPORTO

Se tedes a oportunidade de asistir a esta expo non a perdades, sen dúbida promete!
Aquí podedes ver o cartaz da mesma e toda a información a continuación.Galego:

Inauguración en Oporto da primeira espofriccion como Liqen de pezas xestadas durante todo un ano ca paciencia dun artesan e a vista dun lince, o día 6 de novembro ás catro na galeria ARTHOBLER, con pinchos e deformance en presencia do artifice da obra.

"Acostumados a velo na estratosfera, pegado aos muros e paredes de calquer civilización…, Liqen, un simbionte doutra galaxia , bríndanos ,por primeira vez , a posibilidade de contemplar a obra creada na súa nave-estudio.

Nesta ocasión, Liqen, fabrica cos seus flaxelos pezas reinadas pola inspiración, como unha peonza que ó xirar reparte os seus universos cíclicos, a súa relatividade , os seus influxos , e que en contadas ocasións aterrizan na loucura… adivinando sobre as manchas e acertando na alquimia, cando esas manchas se convirten en dibuxo, cunha líña incisiva e transformadora.

Unha ciencia friccion, homeopática , capaz de embalsamar o tempo…"


Liqen.

Mas info en: http://liqen.wordpress.com/ y http://www.arthobler.com/


Castellano:

Inauguracion en Oporto de la primera espofriccion como liqen de piezas gestadas durante todo un año con la paciencia de un artesano y la vista de un lince, el dia 6 de noviembre a las cuatro en galeria ARTHOBLER, con pinchos y deformance en presencia del artifice de la obra.

"Acostumbrados a verlo en la estratosfera, pegado a los muros y paredes de cualquier civilización…, Liqen, un simbionte de otra galaxia ,nos brinda ,por primera vez , la posibilidad de contemplar la obra creada en su nave-estudio.

En esta ocasión, Liqen, fabrica con sus flagelos piezas reinadas por la inspiración, como una peonza que al girar reparte sus universos cíclicos, su relatividad ,sus influjos ,y que en contadas ocasiones aterrizan en la locura… adivinando sobre las manchas y acertando en la alquimia, cuando esas manchas se convierten en dibujo, con una línea incisiva y transformadora.

Una ciencia friccion, homeopática , capaz de embalsamar el tiempo…"


Liqen.

Mas info en: http://liqen.wordpress.com/ y http://www.arthobler.com/


English:

Oporto opened in my first espofriccion as Liqen, parts simmering for a year with the patience of a craftsman and the sight of a lynx, 6th November at four in the gallery ARTHOBLER. There will be "pinchos" and deformance in presence of the artist.

"Accustomed to seeing him in the stratosphere, stuck to the walls and walls of any civilization ... Liqen, a symbiont of another galaxy, gives us the first time, a chance to contemplate his most personal work, created in camera, as ship-study.
On this occasion, Liqenas, parts manufactured with their flagella reigns for the inspiration, like a spinning top that gives his cyclic universe, its relativity, its influences, and that rarely land in the madness ... guessing about the spots and hit upon alchemy, when these spots develop into drawing, with an incisive line and transforming.

A science friction, homeopathic, capable of embalming the time..."


Liqen

More info en: http://liqen.wordpress.com/ y http://www.arthobler.com/

No hay comentarios:

Publicar un comentario