miércoles, 4 de agosto de 2021

ANA LANGEHELDT


GAL.


Conocida como Lahe178 é unha artista de vocación dende moi nova, estuda na  universidade de Belas artes de Sevilla, e é precisamente nesta cidade onde encontra a inspiración máis patente na súa obra, a súa historia, o folclore e a estética, combinando e enfrentando a tradición coa contemporaneidade dentro dun marcado estilo onírico e barroco.


Traballa para diferentes marcas e clientes como freelance e conta con numerosas exhibicións como Montana Gallery, SC Gallery Bilbao, Caixa Forum Sevilla entre outros así como premios e publicacións diversas no campo das belas artes e da arte urbana.


——————————


CAST.


Conocida como Lahe178 es una artista de vocación desde muy joven, estudia en la  universidad de Bellas artes de Sevilla, y es precisamente en esta ciudad donde encuentra la inspiración más patente en su obra, su historia, el folclore y su estética, combinando y enfrentando la tradición con la contemporaneidad dentro de un marcado estilo onírico y barroco.Trabaja para diferentes marcas y clientes como freelance y cuenta con numerosas exhibiciónes como Montana Gallery, SC Gallery Bilbao, Caixa Forum Sevilla entre otros así como premios y publicaciones diversas en el campo de las bellas artes y del arte urbano.


+INFO:


https://www.instagram.com/ana_langeheldt/


No hay comentarios:

Publicar un comentario