martes, 2 de agosto de 2011

CHEGA O DESORDES CREATIVAS!!

Gal:

Este venres comeza un ano máis o DesOrdes Creativas, un festival de arte urbana que dende fai 4 anos inunda de cores de xeito altruísta as rúas de Ordes e exerce de revulsivo rehabilitador do feísmo do ladrillo e o formigón.
Dende o venres 5 ata o mércores 10 de Agosto, vísperas do Festival Brincadeira, os artistas participantes estarán intervindo en distintos espazos da vila de Ordes.
Este ano contamos coa participación de diversas figuras da arte urbana galega e estatal.
Aínda que se agarda algunha nova incorporación sorpresa que pronto desvelaremos, os artistas ata agora confirmados son os seguintes:

LAGUNA

PELUCAS
PERI
XPEN
NASH
NANA
MOU
SOKRAM
RAIGAL
ROKE


-------------------------------------------------------------------------------------------

Cas:

Este viernes dará comienzo un año más el DesOrdes Creativas, un festival de arte urbano que desde hace 4 años inunda de colores de manera altruísta las calles de Ordes y ejerce de revulsivo rehabilitador del feísmo del ladrillo y el hormigón.
Desde el viernes 5 hasta el miércoles 10 de Agosto, vísperas del Festival Brincadeira, los artistas participantes estarán interviniendo en los distintos espacios del casco urbano de Ordes.
Este año contamos con la participación de diversas figuras del arte urbano gallego y estatal.
Aunque se espera alguna nueva incorporación sorpresa que pronto desvelaremos, los artistas hasta el momento confirmados son los siguientes:

LAGUNA
PELUCAS
PERI
XPEN
NASH
NANA
MOU
SOKRAM
RAIGAL
ROKE

No hay comentarios:

Publicar un comentario