martes, 6 de septiembre de 2011

DESORDES CREATIVAS 2011: PERI. "Dióxenes"

PERI. Pinura antiurbana.
Vigo, 1983.Aínda que a súa formación académica se dirixíu cara materias non moi habituais nun artista urbano, él é licenciado en Matemáticas pola Universidade de Santiago de Compostela(orientación de astronomía), quizais ésto teña algo ou moito que ver na xeración do peculiar imaxinario gráfico que presenta a súa obra..Comezou, como moitos de nos, pintando o seu nome nas rúas de Vigo, tags e pezas acaparaban a súa atención alá polo 99, e foi un pouco máis adiante, sobre o 2004, cando deixou de lado a tipografía pra plasmar os debuxos e ideas que gardaba o seu caderno ata desenrolar o estilo que hoxe en día podemos ver nos seus murais.Critico, simbolista, xeométrico, e con influencias surrealistas. Nos seus murais e cadros mestúranse a observación do seu entorno e o seu mundo interior... Predomina a crítica con esta sociedade e o mundo industrializado, e a miúdo ésto fusionase cas súas vivencias personais, que radican en atmósferas un tanto oníricas nas que cada elemento cobra un novo significado en relación a aquelo ao que fai referencia.Nos últimos anos expuxo en diversas galerías e participou en eventos relacionados co graffiti e a arte urbana como por exemplo o Festival Vigo Transforma, Festival “Arte en Predicado” (La Laguna), Galería Vorágine (Avilés), Facultad de Bellas Artes (Pontevedra), Galería O Gato Cósmico (Santiago de Compostela), Exhibición de graffiti “Intercontracultura” (Porriño) ou o noso festival DesOrdes Creativas na súa edición de 2009.

En canto a edición en papel, a súa obra foi difundida en varias publicacións como “Los nombres esenciales del graffiti español”(Editorial Lunwerg), foi portada do boletín DOT Magazine, e ademáis realizou varias colaboracións pra revistas como Cuarto&Mitad ou SignMagazine."Dióxenes".Nesta obra Peri fálanos de como imos utilizando diversas caretas ao longo da nosa vida para non amosar os nosos verdadeiros sentimentos ou estados de animo.Estas caretas amoréanse ao noso arredor impedindo que poidamos chegar a ser realmente libres....e mostrarnos como realmente somos..Asi, pouco a pouco vai medrando no noso interior unha árbore de desesperanzas sen darnos conta, facendo que aumente o perigo de rematar por esquecer o noso verdadeiro interior, que máis tarde ou máis cedo rematará por marchar voando coma se dun paxaro se tratase...En definitiva, o autor afonda na problemática de que, non amosarnos como realmente somos, é deixar de selo...Blog de Peri aquí

---------------------------------------------
Texto en castellano:

PERI
Vigo, 1983.

Aunque su formación académica se ha dirigido hacia materias no muy habituales en un artista urbano, es licenciado en Matemáticas por la Universidad de Santiago de Compostela(orientación de astronomía), quizás ésto tenga algo o mucho que ver en la generación del peculiar imaginario gráfico que presenta su obra..
Comenzó, como muchos de nosotros, pintando su nombre en las calles de Vigo, tags y piezas acaparaban su atención allá por el 99, y fué un poco más adelante, sobre el 2004, cuando dejó de lado la tipografía para plasmar los dibujos e ideas que guardaban su libreta hasta desarrollar el estilo que hoy día podemos ver en sus murales.

Critico, simbolista, geométrico, y con influencias surrealistas. En sus murales y cuadros se entremezclan la observación de su entorno y su mundo interior... Predomina la crítica con esta sociedad y el mundo industrializado, y a menudo esto se fusiona con sus vivencias personales que radican en atmósferas un tanto oníricas, en las que cada elemento cobra un nuevo significado acorde a aquello a lo que hace referencia.

En los últimos años ha expuesto en diversas galerías y participado en eventos relacionados con el graffiti y el arte urbano como por ejemplo el Festival Vigo Transforma, Festival “Arte en Predicado” (La Laguna), Galería Vorágine (Avilés), Facultad de Bellas Artes (Pontevedra), Galería O Gato Cósmico (Santiago de Compostela), Exhibición de graffiti “Intercontracultura” (Porriño) o nuestro festival DesOrdes Creativas en su edición del 2009.

En cuanto a edición en papel, su obra ha sido difundida en varias publicaciones como “Los nombres esenciales del graffiti español”(Editorial Lunwerg), ha sido portada de la revista DOT Magazine, y ha realizado varias colaboraciones para revistas como Cuarto&Mitad o SignMagazine.


"Diógenes"


En esta obra Peri nos habla de como vamos utilizando diversas caretas a lo largo da nuestra vida para no mostrar nuestros verdaderos sentimentos o estados de animo.
Estas caretas se amontonan a nuestro alrrededor impidiendo que podamos llegar a ser realmente libres....y mostrarnos como realmente somos...
Asi, poco a poco va creciendo en nuestro interior un árbol de desesperanzas sin darnos cuenta, haciendo que aumente el peligro de que acabemos por olvidar nuestro verdadero interior, que tarde o temprano acabará por marcharse volando como si de un pajaro se tratase...
En definitiva, el autor ahonda en la problemática de que, no mostrarnos como realmente somos, es dejar de serlo...

Blog de Peri aquí

No hay comentarios:

Publicar un comentario