jueves, 8 de noviembre de 2012

TAYONE. "Malicia Canibal"

TAYONE, Vigo (1980)
Malicia Canibal”

Galego:


A cidade-medio natural do graffiti- imponse ferozmente á natureza cubicando todo ó seu redor, como unha espora, con arterias de tránsito que comunican o traballo coa casa. A inercia move un mundo artificial sobre o que, dentro do proceso social, se comunican os artistas, de forma orgánica e sen intermediarios no "espazo exterior" (público), humanizando o seu entorno, a realidade, nun acto de resistencia, en boca do artista: “Pura enerxía, a materia prima do activismo, a utopia e o graffiti no contexto do capitalismo de ficción”
Tayone, productor de residuos plásticos en unha, dúas, tres, catro e cinco dimensións; que se val da pintura, a ilustración, os gifs ou as intervencións no espazo público como ferramenta critica pra sublimar a realidade que nos conten. Chegou ao DesOrdes para desordealo se cabe máis aínda plantexando unha pregunta retórica coa súa intervención no centro do casco urban.
Qué pasaría coa arte feita na rúa se non houbese superficies nas que pintar? Senon existisen muros, paredes, lenzos de cemento, ladrillo, etc??
Interviríamos no monte...? Tiraríamonos ao land art...?

Máis info:
TAYONE Blog
TAYONE Tumblr 

Fotos por:
Mutante Creativo & aiGi boGa 
 

 -----------------------------------------------

Castellano:


La ciudad-medio natural del graffiti- se impone ferozmente a la naturaleza cubicando todo a su alrededor, como una espora, con arterias de tránsito que comunican el trabajo con la casa. La inercia mueve un mundo artificial sobre lo que, dentro del proceso social, se comunican los artistas, de forma orgánica y sin intermediarios en el "espacio exterior" (público), humanizando su entorno, la realidad, en un acto de resistencia, en boca del artista: “Pura energía, la materia prima del activismo, la utopía y el graffiti en el contexto del capitalismo de ficción”

Tayone, productor de residuos plásticos en una, dos, tres, cuatro y cinco dimensiones; que se vale de la pintura, la ilustración, los gifs o las intervenciones en el espacio público como herramienta critica para sublimar la realidad que nos contiene. Llegó a DesOrdes para desordenarlo si cabe más aún planteando una pregunta retórica con su intervención en el centro del casco urbano.
Qué pasaría co el arte hecho en la calle si no hubiese superficies en las que pintar? Si no existisen muros, paredes, lienzos de cemento, ladrillo, etc??
Intervendríamos en el bosque...? Nos tiraríamos al land art...?

Más info:
TAYONE Blog
TAYONE Tumblr

Fotos por:
Mutante Creativo & aiGi boGa  

No hay comentarios:

Publicar un comentario