lunes, 23 de agosto de 2021

ANA LANGEHELDT

[ Gal ]


“CARA B”

Mural por Ana Langeheldt


Ana langeheldt cando crea faino dende a alma e as entrañas, escoitando con atención o que lle teñen que dicir cerebro, corazón e estómago, e o que estes lle murmuran, ou lle berran, tradúceo en imaxes con mestría de intérprete.  


Das súas pinturas agroman intensas sensacións e abisais sentimentos, estadios moi humanos

e paixóns universais, como o crebadizo queixido dun cantaor flamenco ou o ancestral aturuxo dunha cantareira de Ordes.


Neste caso as notas brotaron dos seus pinceis pra invadir a parede da Escola Municipal de Música e compuxeron esta colorida e expresiva partitura que cremos soa estupenda dende o escenario que lle tocou conquistar. 


Máis info:

https://www.analangeheldt.com

https://www.instagram.com/ana_langeheldt/————————————————————————————————————————[ Cast ]


“CARA B”

Mural por Ana Langeheldt


Ana langeheldt cuando crea lo hace desde el alma y las entrañas,  escuchando con atención lo que le tienen que decir cerebro, corazón y estómago,  y lo que éstos le susurran, o le gritan, lo traduce en imágenes con maestría de intérprete. 


De sus pinturas emanan intensas sensaciones y abisales sentimientos,  estadíos muy humanos y pasiones universales,   como el quebradizo quejío de un cantaor flamenco o el ancestral aturuxo de una cantareira de Ordes. 


En este caso las notas brotaron de sus pinceles para invadir la pared de la Escola Municipal de.musica y compusieron esta colorida y expresiva partitura que creemos suena estupenda desde el escenario que le tocó conquistar.


Más info:

https://www.analangeheldt.com

https://www.instagram.com/ana_langeheldt/


No hay comentarios:

Publicar un comentario