miércoles, 4 de agosto de 2021

MILU CORRECHGAL.


Esta arxentina nada en Bos Aires sempre estivo acompañada polo debuxo dende moi cativa e finalmente aprendeu a pasar pequenas imaxes a metros cadrados. Os muros fóronse agrandando e sumando, o que lle permitíu viaxar con brocha e rolo en man. Manchou paredes na súa cidade natal, outras cidades arxentinas e outras tantas doutro lado do océano. Agora segue pintando tratando de millorar muro a muro, pincelada a pincelada.

Propón ideas para pensar no lugar da arte e da artista fronte a un modelo capitalista hexemónico que convirte a arte en decoración, que absorve ao artista ou pon fronte ao ser ou non ser do mecanismo de exhibición. 


-------------------------------


CAST.


Esta argentina nacida en Buenos Aires siempre estuvo acompañada por el dibujo desde muy pequeña y finalmente aprendió a pasar pequeñas imágenes a metros cuadrados. Los muros se fueron agrandando y sumando, lo que le permitió viajar con brocha y rodillo en mano. Manchó paredes en sú ciudad natal, otras ciudades argentinas y outras tantas al otro lado del océano. Ahora sigue pintando tratando de mejorar muro a muro, pincelada a pincelada.

Propone ideas para pensar en lugar dell arte y del artista frente a un modelo capitalista hegemónico que convierte el arte en decoración, que absorve al artista o lo pone frente al ser o no ser del mecanismo de exhibición. 


+INFO:


https://www.instagram.com/milucorrech/

No hay comentarios:

Publicar un comentario