miércoles, 4 de agosto de 2021

AEC INTERESNI KAZKIFamoso polas súas impresionantes imaxes visuais, Aleksei Bordusov, tamén coñecido como Aec Interesni Kazki, é un artista ucraíno cuxas obras surrealistas adornan as paredes do mundo. Os seus brillantes e intrigantes murais están inspirados na ciencia, relixión, mitoloxía, cosmoloxía, mitos e épocas pasadas. As pezas moi detalladas de Aec parecen proceder dun conto de fadas poboado por criaturas imaxinarias de cores que a miúdo parecen estar en movemento. A comparación cos personaxes dos contos de fadas non é involuntaria, xa que Interesni Kazki significa literalmente Contos de Fadas.


——————————————————————


Reconocido por sus sorprendentes imágenes visuales, Aleksei Bordusov, alias Aec Interesni Kazki, es un artista ucraniano cuyas obras surrealistas adornan las paredes de todo el mundo. Sus murales brillantes e intrigantesl están inspirados en la ciencia, la religión, la mitología, la cosmología, los mitos y en épocas pasadas. Las piezas altamente detalladas de Aec parecen provenir de un cuento de hadas poblado por coloridas criaturas imaginarias que a menudo parecen estar en movimiento. La comparación con los personajes de cuentos de hadas no es involuntaria, ya que Interesni Kazki significa literalmente Cuentos de hadas. +INFO:

https://www.aecinteresnikazki.com/category/murals/

No hay comentarios:

Publicar un comentario