jueves, 5 de agosto de 2021

SOKRAM


GAL.

Sokram, é un creativo multidisciplinar; deseño, ilustración, muralismo e tamén a música (é cantante e letrista da recoñecida banda de rap Dios ke te Crew) centran a súa principal actividade, ademáis da súa ampla traxectoria como curador e organizador de varios festivais de arte urbana dende Mutante Creativo (o seu estudio xunto con Mou). Algúns exemplos son Rexenera Fest, Compostela Contemporánea, Cromático Mural Fest ou o propio DesOrdes Creativas.

 

O seu traballo no espazo público varía en canto a mensaxe, contido e forma según o emprazamento, coa firme intención de xogar co entorno na que se sitúa a peza e aproveitar así ao máximo as formas, o formato e o contexto da propia parede para realzar o resultado final. 


As súas creacións posúen un forte compoñente poético e discursivo, movéndose con comodidade entre o social, a crítica, o humor ou o sarcasmo, cunha importancia esencial no contido conceptual e narrativo,  destacando o gusto pola ironía e os dobres sentidos. 

 

O seu particular estilo bebe do comic underground americano, da ilustración Lowbro contemporánea e do deseño gráfico, mesturando unha liña firme e contundente con volume e elementos vectoriais que se sustentan baixo unha sofisticada gama cromática e rica en matices. 

  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

CAST.Sokram, es un creativo multidisciplinar; diseño, ilustración, muralismo y también la música (cantante y letrista de la reconocida banda de rap Dios ke te Crew) centran su principal actividad, además de su amplia trayectoria como curador y organizador de varios festivales de arte urbano desde Mutante Creativo  (su estudio junto con Mou).  Algunos ejemplos son Rexenera Fest, Compostela Contemporánea, Cromático Mural Fest o el propio DesOrdes Creativas.


Su trabajo en el espacio público varía en cuanto a mensaje, contenido y forma según el emplazamiento, siempre con la firme intención de jugar con el  contexto en el que se sitúa la pieza y aprovechar así al máximo las formas,  el formato y el contexto de la propia pared para realzar el resultado final. 


Sus creaciones poseen un fuerte componente poético y discursivo, moviéndose con comodidad entre lo social, la crítica, el humor o el sarcasmo, con una importancia esencial en el contenido conceptual y narrativo,  destacando el gusto por la ironía y los dobles sentidos. 

 

Su particular estilo bebe del comic underground americano, la ilustración Lowbro contemporánea y del diseño gráfico, entremezclando una linea firme y contundente con volumen y elementos vectoriales que se sustentan bajo una sofisticada gama cromática y rica en matices. 


+INFO:

https://www.instagram.com/sokram_desordes/

No hay comentarios:

Publicar un comentario