jueves, 11 de octubre de 2012

CAPÍTULO 6: NAS! & DEL

Galego:


Estas dúas feras do panorama galaico chegaron a Ordes pra formar un fructífero dúo dinámico.
Nas!, dende Compostela, toda unha promesa cumprida da escea,  e Del, un clásico e referente esencial das rúas de Vigo, xuntáronse diante do muro, sincronizaron reloxos, mentes e pinceis e pariron esta impactante composición cargada de simboloxía e significados.

O escarabello peloteiro, deus Jepri pra os exipcios, símbolo da rexeración e da vida eterna, cambia de rol neste caso e vese personificado nunha figura que podría ser a do actual sistema financieiro, que arrastra unha pelota de esterco contemporáneo composta por distintas merdas provintes das sociedades actuais, e que ao tempo,arrasa con outro pelotón, neste caso, de individuos.
Estoutro pelotón,  formado por seres diminutos armados con pinceis, brochas e rolos empapados en pintura, constrúe con estes utensilios un ser xigante con apariencia de clown. Un coloso co que se poder enfrentar con sentido do tumor a esta xigante bola de merda que todo o arrastra...
Que podemos dicir??, cada un pode lelo como lle pete, claro está... Pra nós, ten un claro significado que alude á realidade actual, aplicando un punto de vista irónico e reaccionario que convida ao levantamento e ao espertar das xentes.

Como peche final, na parte esquerda da composición, unha imaxen onírica racha con todo... Unha píntega mutante arrinca o papel no que está plasmada a imaxe da que falamos...
Un punto e aparte nesta historia.....?
Unha chamada de antención da natureza á que vilipendiamos....?
Saquen vostedes as súas propias conclusións...

Máis info:
NAS!
DEL

Fotos por:
aiGi boGa photoGraphy--------------------------------------------------------------------------------------------------


Castellano:


Estos dos fieras del panorama galaico llegaron a Ordes para formar un fructífero dúo dinámico.
Nas!, desde Compostela, toda una promesa cumplida de la escena,  y Del, un clásico y referente esencial de las calles de Vigo, se juntaron delante del muro, sincronizaron relojes, mentes y pinceles y parieron esta impactante composición cargada de simbología y significados.

El escarabajoo pelotero, dios Jepri para los egipcios, símbolo de la regeneración y la vida eterna, cambia de rol en este caso y se muestra personificado en una figura que podría ser la del actual sistema financiero, arrastrando una pelota de estiercol contemporáneo compuesta por distintas mierdas procedentes de las sociedades actuales, y que, a un tiempo, arrasa con otro pelotón, en este caso de individuos.
Este otro pelotón,  formado por seres diminutos armados con pinceles, brochas y rodillos empapados en pintura, construyen con estos utensilios un ser gigante con apariencia de clown. Un coloso con el que poder enfrentarse con sentido del “tumor” a esta gigante bola de mierda que todo lo arrastra...
Que podemos decir??, cada uno puede leerlo como le de la gana claro está...! para nosotros tiene un claro significado que alude a la realidad actual, aplicando un punto de vista irónico y reaccionario que invita al levantamiento y al despertar de las gentes.

Por último, en la parte izquierda de la composición, una imagen onírica rompe con todo... Una salamandra mutante arranca el papel en el que está plasmada la imagen de la que hablamos...
Un punto y aparte en esta historia.....?
Una llamada de antención de la naturaleza a la que vilipendiamos....?
Saquen ustedes sus propias conclusiones...

Máis info:
NAS!
DEL

Fotos por:
aiGi boGa photoGraphy

 1 comentario: