lunes, 7 de septiembre de 2020

RESKATE // DESORDES CREATIVAS 2020

Galego:


“SOMOS SEMENTE”

Mural de RESKATE no DesOrdes Creativas 2020.

Galiza, ainda que semelle estrano, foi terra de oliveiras. Coñécese que por mor da Revolta Irmandinha (revolta social no século XV na contra dos abusos por parte da nobreza galega) os Reis Católicos interviron pra debilitar a economía e a autoxestión. Durante o seu reinado arrincáronse oliveiras e ás que ficaron, aplicáronselles uns impostos que fixeron insostible o seu cultivo.
Un feito histórico máis da coñecida como “doma e castración de Galiza” que levaron a cabo naqueles anos e que fixeron mella na deriva político, social e cultural dos seguintes séculos en Galiza como nazón sen estado. Unha represión que afectou a todos os ámbitos e que pode evidenciar certas tendencias socio culturais, políticas e económicas da Galiza actual.
Hoxe en día estase promovendo o cultivo de oliveiras en varios puntos da comunidade e semella que un dos produtores de Ordes podería presentar o seu aceite no 2021.
Quizais lembrar o comezo dun declive, poida axudar a albiscar un futuro mellor, máis autónomo, digno e orgulloso.

Saber máis sobre Reskate:
https://www.reskatestudio.com
https://www.instagram.com/reskatestudio/

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Castellano:

“SOMOS SEMILLA”

Mural de RESKATE en el DesOrdes Creativas 2020.
Galicia, aunque parezca extraño, fué tierra de olivos. Se conoce que a causa de la Revuelta Irmandiña (revuelta social en el siglo XV contra los abusos por parte de la nobleza gallega) los Reyes Católicos intervinieron para debilitar su economía y autogestión. Durante su reinado se arrancaron olivos y a los que quedaron les aplicaron unos impuestos que hicieron insostenible su cultivo.
Un hecho histórico más de la conocida como “doma y castración de Galicia” que llevaron a cabo en aquellos años y que hicieron mella en la deriva político, social y cultural de los siglos venideros en galicia como nación sin estado. Una represión que afectó en todos los ámbitos y que puede evidenciar ciertas tendencias socio culturales, políticas y económicas de la Galicia actual.
Hoy en día se está promoviendo el cultivo de olivos en varios puntos de Galicia y parece ser que uno de los productores de Ordes podría presentar su aceite de oliva en 2021.
Quizás recordar el principio de un declive, pueda ayudar a vislumbrar un futuro mejor, más autónomo, digno y orgulloso.

Saber máis sobre Reskate:
https://www.reskatestudio.com
https://www.instagram.com/reskatestudio/

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Fotos por A.L.CREGO
Comisariado por
Mutante Creativo
------------------------------------------------------
Patrocinan:
Pinturas PROA
/
Loxam
------------------------------------------------------
Situación: Guindibo Riba 32, Ordes


No hay comentarios:

Publicar un comentario